VÅRE TJENESTER

 

 

Hyd Partner ønsker å være en distributør for de mest anerkjente produktene i markedet. Vi leverer løsninger basert på systemkunnskap, kreativitet, fleksibilitet og engasjement. Dette kompletteres med en høy grad av personlig service.

 

 

Hyd Partner kan levere hydraulikkløsninger til en rekke anvendelser og kan tilby alt fra enkle produkttilpasninger og spesialblokker til komplette system. Vi har lang erfaring fra prosjektarbeid, og vi har den nødvendige kompetanse til å bistå våre kunder fra design til ferdig igangkjørt anlegg. Vi anvender moderne 2D og 3D tegneprogram og kan levere prosjekt- dokumentasjon i henhold til kundens ønsker.

Montasje og testing skjer normalt i våre lokaler på Krokkleiva. På denne måten har vi full kontroll på at både inngående komponenter og det komplette anlegg leveres i henhold til kundens krav og spesifikasjoner.

Våre service-teknikere er tilgjengelig for bistand ved oppstart av nye anlegg. Dette gir deg som kunde trygghet for at installasjonen oppfyller spesifiserte krav. Mange kunder ønsker også opplæring i bruk og vedlikehold av anlegget i forbindelse med igangkjøring.

 

Vi kan tilby service og reparasjoner på våre leveranser. Normalt vil komponenter bli reparert i vårt verksted eller hos produsenten, men vi kan også utføre service på leverte anlegg hos kunden.

Reservedeler og komponenter vil normalt være tilgjengelig fra vårt lager. Vi representerer kun anerkjente produsenter og vi kan garantere kvaliteten på disse produktene. Etter avtale kan vi også lagerføre kritiske komponenter for å redusere konsekvensene av en driftsstans på ditt anlegg.